1077

Знаменца – страничнис удължител

85.00 лв.

Странични знаменца
с удължител,
Комплектовани
със застопорител

Clear

Допълнителна информация

Размер

h: 176 cm – Ø 3 сm